เว็บบาคาร่าออนไลน์,ฟุตบอลคาสิโน

ติดต่อเรา

“พลังบุญทิพย 9 เดือน 9 ปีที่ 12”ทิพยประกันภัยพาผู้ถือหุ้นสร้างบุญมหากุศล

ทิพยประกันภัย จัด “พลังบุญทิพย 9 เดือน 9 ปีที่ 12” โดยคุณวิชชุดา ไตรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรและ CSR บมจ.ทิพยประกันภัย พร้อมผู้บริหารและพนักงาน จัดโครงการสร้างบุญมหากุศล “พลังบุญทิพย 9 เดือน 9 ปีที่ 12” ในวันฤกษ์ดี ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนำคณะผู้ถือหุ้นและกัลยาณมิตรธรรม กว่า 300 คน ร่วมสร้างบุญมหากุศล น้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โดยนิมนต์ พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร มาเป็นประธานสงฆ์ พระเมธีวราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รองเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร และพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ พร้อมร่วมกันถวายผ้าห่มองค์ “พระพุทธไตรรัตนนายก” ความยาว 9.99 เมตร จำนวน 10 ผืน และนั่งสมาธิ หลังจากเสร็จพิธี จึงได้ถวายภัตตาหาร เครื่องสังฆทานและถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกันปล่อยปลามหากุศล จำนวน 599 กิโลกรัม ลงแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเป็นการไถ่ชีวิตปลาที่จะถูกฆ่าด้วย ทิพยประกันภัย ได้จัดโครงการดีๆ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อปลูกฝังคุณธรรม กตัญญู เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ที่เป็นที่เคารพ สักการะ และยึดเหนี่ยวจิตใจ ให้คงอยู่คู่แผ่นดินสืบไป

Comments

comments

Leave a Reply