เว็บบาคาร่าออนไลน์,ฟุตบอลคาสิโน

ติดต่อเรา

TIP Smart Assist  ได้รับเลือกเข้ารับรางวัลราชสิงห์ บุคคลต้นแบบแห่งปี 2565

คุณอรรถพล ท้วมเจริญ, คุณธัชพล วรรณสุกใส, คุณฐานิต นุตโร, คุณทรัพย์ทวี อิทธิสุภรณ์รัตน์ และคุณณปวริศร์ จนานันท์พงศ ทีม Tip Smart Assist  ของ บริษัท ทิพยประกันภัย ได้รับเลือกเข้ารับรางวัล ราชสิงห์ บุคคลต้นแบบแห่งปี

Read more

ทิพยประกันภัย สนับสนุนการประกวด “Miss Diversity Thailand 2022” เวทีสาวงาม เพศทางเลือก LGBTQ+ 

TIP Rainbow by ทิพยประกันภัย ร่วมสนับสนุน การประกวด Miss  Diversity Thailand 2022 เวทีที่เปิดโอกาสให้สาวงามเพศทางเลือก LGBTQ+ จากทั่วประเทศ ได้แสดงความสามารถและประชันโฉม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ทิพย กรุ๊ป

Read more

ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 20 ระเบิดจากข้างใน สร้างคนสู่การพัฒนาองค์กรคุณธรรม

คนไทยในอนาคต ต้องมีศักยภาพในการร่วมกันพัฒนาประเทศ สามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนา มีความพร้อมทั้งกายใจ สติปัญญา มีทักษะในการวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผล มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มีจิตสำนึกวัฒนธรรมที่ดีงามและคุณค่าความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความรักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นรากฐานที่มั่นคงของชุมชน องค์กร สังคม และประเทศชาติ เพื่อสนับสนุน และสร้างความพร้อมในการพัฒนา

Read more

ทิพยประกันภัย ส่งทีม TIP Smart Assist และทีมสินไหมทดแทนลงพื้นที่เชิงรุกช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากพายุมู่หลาน

 ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้ง ส์ และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทิพยประกันภัย ห่วงใยผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากภั ยน้ำท่วมหนัก ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย โดยส่งทีม TIP Smart Assist นำทีมโดย คุณโกสนธ์

Read more

TIPH ประกาศเข้าซื้อหุ้นเอราวัณประกันภัย 80% รุกธุรกิจประกันภัยดิจิทัลครบวงจรภายใต้ชื่อ “InsurVerse”

ดร. สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น บริษัท เอราวัณประกันภัย จำกัด (มหาชน) ระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท เอราวัณประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท

Read more

ทิพยประกันภัย ให้การต้อนรับ “นางสาวถิ่นไทยงาม ประจำปี 2565” พร้อมเปิดตัว Tip Brand Ambassador ประจำปี 2565

ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทิพยประกันภัย ให้การต้อนรับน้องมิ้ว สุจารี กาญจนกฤต นางสาวถิ่นไทยงาม ประจำปี 2565 และรองทั้ง 4 ที่นำทีมเข้าแสดงความขอบคุณ ทิพยประกันภัยที่ให้การสนับสนุนการประกวด พร้อมกันนี้ยังได้เปิดตัว

Read more

ทิพยประกันภัย สนับสนุนการจัดคอนเสิร์ต “Home Hope Charity Concert” คอนเสิร์ตที่จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมและผู้ลี้ภัยธรรมชาติ

ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทิพยประกันภัย ร่วมสนับสนุนการจัดคอนเสิร์ต “Home Hope Charity Concert” เพื่อนำเงินบริจาคให้สำนักงานข้าหลวงใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ซึ่งเป็นหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติทำงานให้ผู้ลี้ภัยมากว่า 72 ปี 

Read more

ทิพยประกันภัย นำศิลปินระดับตำนาน THE BROTHERS FOUR “GREEN FIELD” LIVE IN BANGKOK 2022 #2 มาแสดงที่ไทย

ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ และกรรมการผู้จัดใหญ่  บมจ.ทิพยประกันภัย ร่วมจัดคอนเสิร์ต THE BROTHERS FOUR “GREEN FIELD” LIVE IN BANGKOK 2022 #2

Read more

ทิพยประกันภัย ร่วมงานทำบุญทิ้งกระจาด บริจาคถุงยังชีพ และทำบุญมอบโลงศพให้แก่ศพไร้ญาติ

คุณสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ บมจ. ทิพยประกันภัย ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทิพยประกันภัย คุณวิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่  บมจ.ทิพยประกันภัย และคุณสินีนารถ เองตระกูล

Read more